Ledningssystem

Ledningssystem kan beskrivas som ett slags verktyg som används för att planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera en verksamhet.​

Kontakt:

Postadress:
Lingongränd 4,
66200 Korsnäs

Kontaktuppgifter
Maria Mannfolk
0405589489
info@maritima.fi